Zamierzamy wydać w wersji drukowanej – jeden tom – najważniejsze teksty – głównie kazania – o. Wenantego

Stąd prośba o wsparcie naszej działalności i czekającej nas pracy – mamy już teksty zeskanowane
– będziemy to teraz przerabiać na tekst – edycja i przygotowanie do druku.

Wydanie będzie bez żadnych dopisków czyli przypisów unowocześniających tekst o. Wenantego – tak jak to jest w wydaniu 3 tomowym..
Tylko tam gdzie coś jest niezrozumiałego, tam będą u dołu przypisy, lub gdy ojciec Wenanty mówi (pisze)coś po łacinie – wtedy dodamy polskie tłumaczenie.

Przewidujemy ok. 500 stron.

Jeśli chodzi o nakład to będzie to ok. 3000-4000 egz.

W książce będzie też (na końcu) coś extra – czyli zdjęcia – a także szczegółowe kalendarium życia czcigodnego o. Wenantego Katarzyńca.

Link do zrzutki na cel – wydanie pism (poprawione)
o. Wenantego Katarzyńca

Z góry Bóg zapłać za wsparcie !
I prosimy o modlitwę o zrealizowanie tego dzieła

https://zrzutka.pl/3zmtwy

Planowana  TREŚĆ   książki

Kazanie na I niedzielę Adwentu
Kazanie na I niedzielę Adwentu: O sądzie ostatecznym
Kazanie na III niedzielę Adwentu
Kazanie na IV niedzielę Adwentu: Kiedy przyszedł Zbawiciel na ziemię?
Kazanie na Boże Narodzenie: O poniżeniu Chrystusowym w Jego narodzeniu
Kazanie na Nowy Rok
Kazanie na niedzielę po Nowym Roku: O pomnażaniu się w łasce uświęcającej
Kazanie na Trzech Króli: O Królestwie Jezusowym
Szkice dwóch kazań na niedzielę I i II po Trzech Królach: O lasce uświęcającej i uczynkowej
Kazanie Katechetyczne na niedzielę III po Trzech Królach: O Mszy świętej
Kazanie na niedzielę III po Trzech Królach: O władzy kapłańskiej
Kazanie na niedzielę VI po Trzech Królach: O Królestwie Bożym w duszy
Kazanie o grzechu powszednim na niedzielę VI po Trzech Królach
Kazanie na niedzielę Siedemdziesiątnicy: O posłuszeństwie dla rodziców
Kazanie na niedzielę Sześćdziesiątnicy: Łatwa jest nauka w szkole Chrystusowej
Kazanie na niedzielę Sześćdziesiątnicy: O skargach kaznodziejów i na kaznodziejów
Kazanie na niedzielę Quinquagesima – zapustną: O grzechu
Kazanie o grzechu na niedzielę zapustną
Szkic kazania na niedzielę zapustną: Owoce męki krzyżowej
Kazanie na II niedzielę Wielkiego Postu: O niebie
Kazanie na IV niedzielę Wielkiego Postu: O nadziei
Kazanie na V niedzielę Wielkiego Postu: O zadośćuczynieniu
Szkic kazania na Poniedziałek Wielkanocny
Kazanie na św. Marka (niedziela III po Wielkanocy): O procesjach
Kazanie na niedzielę VI po Wielkanocy: Siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego
Szkic kazania katechetycznego na niedzielę po Wniebowstąpieniu: O miłości bliźniego
Kazanie na Zielone Święta: O Duchu Świętym
Kazanie na niedzielę Trójcy Przenajświętszej: O Dekalogu i pierwszym przykazaniu Bożym
Kazanie na niedzielę w czasie oktawy Bożego Ciała
Nauka na adorację w czerwcu w oktawie Bożego Ciała: O obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
Kazanie o wynagradzaniu zniewag Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie
Kazanie na niedzielę IV po Zielonych Świątkach: O słuchaniu słowa Bożego
Kazanie na niedzielę IV po Zielonych Świątkach: Jak zachować się w niebezpieczeństwie śmierci?
Kazanie na niedzielę V po Zielonych Świątkach: O przekleństwach
Kazanie na niedzielę IX po Zielonych Świątkach: O trojakim płaczu ludzkim
Kazanie na niedzielę IX po Zielonych Świątkach: O zwierzchności
Kazanie na niedzielę XI po [Zielonych] Świątkach: O mowach nieczystych
Kazanie na niedzielę XI po Zielonych Świątkach: Grzechy uwłaczające czci bliźniego
Kazanie na niedzielę XI po Zielonych Świątkach: O Grzechach języka: przekleństwa – mowy -nieczyste- oszczerstwa
Kazanie na niedzielę XII i XIII po Zielonych Świątkach: Nie zabijaj
Kazanie na niedzielę XIII po Zielonych Świątkach: O wdzięczności
Szkic kazania na niedzielę XIV po Zielonych Świątkach: O stygmatach św. O. Franciszka
Kazanie na niedzielę XV po Zielonych Świątkach: O korzyściach z Wcielenia Bożego
Szkic kazania katechetycznego na niedzielę XIX po Zielonych Świątkach: O kłamstwie i obłudzie
Kazanie na niedzielę XXIII po Zielonych Świątkach: O wierze
Kazanie na ostatnią niedzielę po Zielonych Świątkach: O śmierci

KAZANIA NA UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚWIĘTYCH PAŃSKICH

Na Uroczystość Królowej Korony Polskiej: Znaczenie papiestwa dla świata, a w szczególności dla Polski
Kazanie na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: O obowiązku służenia Bogu
Kazanie na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: O celu człowieka
Kazania majowe:
O panowaniu nad sobą
O poczuciu honoru
O delikatności
O poczuciu obowiązku
Kazanie na uroczystość św. Szczepana: O pracy wewnętrznej
Kazanie o św. Szczepanie
Szkic kazania na uroczystość św. Walentego: Miłość Boga daje moc niezwyciężoną
Szkic kazania na uroczystość św. Wojciecha: Miłość względem Kościoła katolickiego
Kazanie na uroczystość św. Michała: O wielkości Boga
Kazanie na uroczystość św. Michała: O wartości duszy ludzkiej
Kazanie na uroczystość św. Michała: O Aniołach
Kazanie na Dzień Zaduszny
Kazanie na zgromadzeniu tercjarskim w niedzielę III po Trzech Królach: Miłosierdzie względem chorych
Kazanie na św. Wincentego Ferreriusza: O grzechu

Nauki rekolekcyjne wygłoszone do zakonników (nowicjuszy i profesów we Lwowie)
Konferencje duchowe przygotowane do rekolekcji dla zakonników

Wstęp do rekolekcji
O celu człowieka
O celu stworzeń
O świętej obojętności dla stworzeń
Grzech zbuntowanych aniołów
Grzech ukarany w Adamie
Kara za grzech osobisty
O złośliwości grzechu
Skutki grzechu śmiertelnego
O liczbie i wielkości grzechów naszych
O piekle
O śmierci
O sądzie szczegółowym
O grzechu powszednim
Błędy syna marnotrawnego
Powrót syna marnotrawnego do ojca
Kontemplacja o piekle
Kontemplacja o śmierci

Rozważania duchowe
Królestwo Chrystusowe
Wcielenie Syna Bożego
Narodzenie Pana Jezusa
Życie ukryte Jezusa
Postępowanie Chrystusa
O dwóch chorągwiach
O trzech rodzajach ludzi
O trzech stopniach pokory
O celu życia zakonnego
O niebie
Pokuta
Przenajświętszy Sakrament
Jezus na Krzyżu
O miłości Bożej
O miłości bliźniego
Program życia
O wytrwaniu w dobrym
O św. Ojcu Franciszku
O oziębłości
Nauki duchowe dla zakonników, być może także do rekolekcji …
O pożyciu braterskim
O posłuszeństwie
Kilka uwag o rozmyślaniu
Korzyści z dążenia do doskonałości (dotyczące postępu)
Ciąg dalszy (dotyczący pokoju – wieczności)
O pragnieniu doskonałości
Środki do osiągnięcia doskonałości
O ciągłym pożytecznym zajęciu
O doskonałości codziennych zajęć
O czystości intencji
O stopniach dobrej pobudki
O pokucie
O duchu świata
REFERATY I ODCZYTY PUBLICZNE
Znaczenie prawd wiecznych (O sensie prawd odwiecznych)
Śpiew gregoriański
Życie św. Franciszka z Asyżu i jego bazylika z grobem
O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w Zakonie Braci Mniejszych, a szczególnie o nauce  Jana Dunsa Szkota
Św. Bonawentura, General Zakonu Minorytów
Znaczenie kultu publicznego (O sensie kultu publicznego w obecnych czasach)

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *