+ Królowo zakonu Serafickiego, módl się za nami

+ Św. nasz Ojcze Franciszku, módl się za nami

_

o. Wenanty Katarzyniec

1889    1921

_
#

Dzieciństwo i młodość

#

Powołanie / Kapłaństwo

#

Świętość  / Śmierć

Wenanty Katarzyniec – ○ 7 października 1889 w Obydowie, ✚ 31 marca 1921 w Kalwarii Pacławskiej) franciszkanin (konwentualny), Mistrz nowicjatu klasztoru franciszkanów (we Lwowie), zmarły w opinii świętości.

Maryja3

Najśw. Panna MARYJA

8ad46b578b019e5b25e2af6b3ec13d85

św. Franciszek

Rosary

Różaniec św.

CONSAGRAÇÃO

Msza Św.

Pierwsze miejscu pochów¬ku doczesnych szczątków o. Wenantego na cmentarzu w Kalwarii Pacławskiej

Kalwaria

_

Pisali i mówili o nim

współbracia, wierni, rodzina …

Przy tym nie chcąc tracić ani chwilki czasu czytał choć w gorączce katechizm Soboru Trydenckiego twierdząc, że tam można wszystko tyczące wiary znaleźć.
o. Maksymilian Kolbe
Franciszkanin
Gdym go nauczyła modlić się na różańcu, często go odmawiał, nawet kilka razy dziennie, choć go nikt do tego nie nakłaniał. Odznaczał się także od wczesnej młodości gorliwością w uczęszczaniu do kościoła, nie zważając ani na deszcz, ni na śnieg lub inne przeszkody atmosferyczne.
Agnieszka Katarzyniec
matka
--
-